Potřebný výkon na TV - JAKR CZ sro

Přejít na obsah
Fotovoltaické solární systémy
FotoVoltaické Elektrárny, ohřev, ...       
Termální solární systémy
solární ohřev vody, topení, ...
Potřebný výkon pro přípravu teplé vody
U běžných rodinných domů uvažujte špičkovou spotřebu tepla pro přípravu teplé vody 4,3 kWh (82l) na osobu a den. Tomu odpovídá zvýšení výkonu zdroje tepla o 0,25 kW/osobu. Pro výpočet roční spotřeby tepla uvažujte s průměrnou spotřebou 2,5 kWh (48l) na osobu a den.
U velkých rodinných domu s malým počtem obyvatel, nebo nezateplených budov s tepelnou ztrátou nad 10 kW, není potřebné výkon zdroje tepla kvůli ohřevu teplé vody navyšovat, protože potřebný výkon je vůči tepelné ztrátě budovy zanedbatelný (tvoří méně než 30 % výkonu pro vytápění).       
Srávný výkon zdroje tepla
Přesně určený potřebný výkon zdroje tepla bez zbytečných rezerv a chyb, výrazně snižuje pořizovací cenu tepelných čerpadel a zvyšuje návratnost investice. Na rozdíl od ostatních zdrojů tepla nemá tepelné čerpadlo jako hlavní úkol zajistit dodávku tepla, ale zajistit dodávku tepla co nejlevněji, aby se investice do něj vrátila. Cena instalovaného výkonu u tepelných čerpadel je totiž výrazně vyšší než u jiných zdrojů tepla a tuto svoji nevýhodu kompenzuje dosaženými provozními úsporami.
U plynového kotle je jedno, jestli budete instalovat výkon 12 nebo 24 kW, rozdíl v pořizovací ceně a paušálu za plynovou přípojku bude minimální. U tepelných čerpadel je to ale úplně jinak, každou instalovanou 1 kW musíte zaplatit jak v investici, tak v paušálu za elektrický jistič.
  • 50 kW u plynové kotelny = 150 000 Kč
  • 50 kW u tepelného čerpadla vzduch/voda = 650 000 Kč
K hodnotě tepelné ztráty budovy, přičtěte potřebný výkon pro přípravu teplé vody 0,25 kW na osobu.
Váš čas věnovaný kontrole tepelné ztráty může investorovi výrazně snížit investiční náklady.


JAKR CZ s.r.o.
Kosmonautů 4093
430 01 Chomutov
Czech Republic

JAKR CZ s.r.o., FotoVoltaika, FotoTermika, konzultace, poradenství, prodej, instalace
Návrat na obsah