Přepěťové ochrany - JAKR CZ sro

Přejít na obsah
Fotovoltaické solární systémy
FotoVoltaické Elektrárny, ohřev, ...       
Termální solární systémy
solární ohřev vody, topení, ...
Přepěťové ochrany FVE???
Třídy přepěťových ochran
Přepěťová ochrana je rozdělena do 4 základních tříd A, B, C a D podle umístění a podle velikosti přepětí.
Třída A - Svodiče přepětí umístěné ve vysokonapěťových rozvodech. Chrání rozvodnou síť, před účinky atmosférického přepětí.
Třída B - Svodič bleskových proudů - snižuje napětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené přímým, nebo nepřímým úderem blesku, hlavní ochranný prvek tvoří jiskřiště (bleskojistka). Konstrukce většinou vícedílná skládající se ze základny a výměnných jednorázových modulů, s optickou signalizací stavu. Instaluje se na co nejblíže rozhraní chráněného a nechráněného prostředí, to znamená u vstupu přívodního kabelu do objektu, většinou v přípojkových skříních, nebo hlavním elektroměrovém rozvaděči.
Třída C - Svodič přepětí - omezuje přepětí způsobené nepřímým úderem blesku a spínacími pochody v sítích. Používá se jako druhý stupeň v třístupňové ochraně. Ochranu zajišťuje jiskřiště, nebo polovodičově varistorem či transilem. Ochrana je zajištěna jednorázově, po odpojení je nutno svodič vyměnit. V případě modulového provedení se mění pouze odpojený modul. Instaluje se v podružných bytových rozvodnicích ve vzdálenosti minimálně 15m (délka kabelu) od svodiče třídy B.
Třída D - Svodiče přepětí určené pro ochranu zařízení velmi citlivých na přepětí. Snižuje napětí a omezuje energii přepěťové vlny způsobené nepřímým úderem blesku, nebo spínacími pochody v síti. Použití v bytech i komerčních provozech jako třetí stupeň (jemná ochrana) v 3 stupňové ochraně před přepětím. Jednorázová ochrana zajištěna polovodičem varistorem, nebo transilem. Instalace musí být provedena co nejblíže chráněnému zařízení, většinou ve formě zásuvek, nebo prodlužovacích přívodů s optickou, případně akustickou signalizací vypnutí.
Přepětí - dělení
Spínací přepětí - vnitřní vlivy, ovlivněni spínacími pochody v síti.
Atmosférické napětí - vnější vlivy, nejčastěji úder blesku do elektrické sítě.
Proč si pořídit přepěťovou ochranu?
Na první pohled se pořízení přepěťových ochran zdá jako nemalá investice. Nicméně pokud Vás potká přepětí spínací nebo atmosférické, je investice do přepěťové ochrany jen malá částka oproti tomu, když se Vám nenávratně poškodí spotřebiče (TV, lednice nebo pračka), nebo vyhoří elektroinstalace.

U prokázané závady elektrickým přepětím výrobci spotřebičů neuznávají reklamaci. Pokud stavíte nový dům, je dnes mít nainstalovanou přepěťovou ochranu žádoucí. Při poškození bleskem hraje přepěťová ochrana velkou roli, zdali dojde k pojistnému plnění či nikoliv. Z tohoto důvodu je pořízení přepěťové ochrany vysoce rentabilní investice, která zabezpečí Vaší domácnost.
Přepěťová ochrana VCX PV385 DC
třída T2 (C) 2P 1000V
Professional Plus
Přepěťová ochrana VCX PV375-3 DC
třída T2 (C) 3P 1000V
Professional Plus
Přepěťová ochrana VCX DC
třída T1T2 (B+C) 3P 1200V
7kA Professional Plus
Přepěťová ochrana VCX DC
třída T1T2 (B+C) 3P 1200V
12.5kA RED

JAKR CZ s.r.o.
Kosmonautů 4093
430 01 Chomutov
Czech Republic

JAKR CZ s.r.o., FotoVoltaika, FotoTermika, konzultace, poradenství, prodej, instalace
Návrat na obsah