Bivalentní zdroj - JAKR CZ sro

Přejít na obsah
Fotovoltaické solární systémy
FotoVoltaické Elektrárny, ohřev, ...       
Termální solární systémy
solární ohřev vody, topení, ...
Bivalentní zdroj tepla???
Termínem bivalentní zdroj se označuje dodatečný zdroj energie. Bivalentní zdroje se často instalují společně s tepelnými čerpadly, aby kompenzovaly jejich klesající výkon při nízkých teplotách. Nejběžnějším druhým zdrojem tepla u čerpadel je elektrokotel. Ten zpravidla bývá součástí samotného čerpadla.
Bivalentní bod
Bivalentní bod je teoretická hodnota, kdy již výkon tepelného čerpadla nestačí pokrýt potřebu tepla v domě a je nutné připojit bivalentní zdroj tepla. Bivalentní bod se obvykle pohybuje od -3°C do -10°C. Pokud máme provozně levný bivalentní zdroj tepla (plynový kotel), měl by se bivalentní zdroj zapínat dříve, pokud máme provozně dražší zdroj (elektrokotel) pak by se měl připínat později při nižších venkovních teplotách.
Skutečný bivalentní bod nastává při nižších venkovních teplotách než vypočtený teoretický bod. Důvodem je akumulace tepla v budově, vnitřní tepelné zisky a obvyklé rezervy ve výpočtu tepelných ztrát. Proto se neurčuje konkrétní teplota, kdy se má bivalentní zdroj tepla zapnout, ale regulátor tepelného čerpadla vyhodnocuje vývoj teploty topné vody v systému. Až při jejím poklesu i při plném provozu tepelného čerpadla, se bivalentní zdroj tepla zapne.
Správný výkon tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo vzduch/voda se optimálně dimenzuje na pokrytí 60 až 80 % potřebného výkonu při nejnižší místní výpočtové teplotě. Za určitých podmínek je možné tepelné čerpadlo dimezovat i v rozpětích 50 až 60 % nebo 80 až 100 %.
Ve většině případů je zbytečné instalovat výkon tepelného čerpadla nad 80 % potřebného výkonu zdroje tepla. Provozní náklady se výrazně nesníží, pouze se zvýší pořizovací cena. Díky častějšímu spínání kompresoru v teplejších dnech a dlouhodobému provozu na minimální otáčky kompresoru se může značně snížit životnost tepelného čerpadla.
V případě levného dotopového zdroje (kotel na dřevo, plyn) se může výkon tepelného čerpadla pohybovat okolo 50 % potřebného výkonu zdroje tepla. Při nižších podnulových teplotách je už vytápění plynem levnější než provoz tepelného čerpadla vzduch/voda (díky poklesu topného faktoru) a proto by paradoxně vyšší výkon tepelného čerpadla vedl ke zvýšení provozních nákladů celého systému.
 

JAKR CZ s.r.o.
Kosmonautů 4093
430 01 Chomutov
Czech Republic

JAKR CZ s.r.o., FotoVoltaika, FotoTermika, konzultace, poradenství, prodej, instalace
Návrat na obsah