FOTO Voltaika - JAKR CZ sro

Přejít na obsah
        Fotovoltaické solární systémy
                        FotoVoltaické Elektrárny, ohřev, ...         
FOTOVoltaika - solární elektrická energie
Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů.
Jak pracuje FVE
Solární elektrárny využívají fotoelektrického jevu. To znamená, že fotony světla působí na různé materiály a tím vzniká elektrický proud. Fotovoltaické panely jsou vyrobeny z křemíku, který slouží jako vodič. Když na panel dopadne sluneční světlo, vytváří stejnosměrný proud.
K tomu, aby se ze stejnosměrného proudu stal střídavý, který pak využíváme v našich zásuvkách, je potřeba, aby měla solární elektrárna střídač. Ten se také stará o to, aby elektřina proudila z elektrárny tam, kde ji potřebujete.
Pro každou solární elektrárnu je důležitý sklon fotovoltaických panelů. V našich podmínkách je to 35 až 52 stupňů. Díky tomu zajistíte ideální dopad slunečního světla na panely, tedy co nejvíc kolmo. Elektrárna vytváří elektřinu i když je zataženo, jen o něco méně.

Životnost FVE
Fotovoltaický panel vydrží 35 let i déle, střídač přibližně 12 let a baterie 15 let (jedná se o odhad životnosti, ne o délku záruky výrobce nebo dodavatele na jednotlivé komponenty). Co se stane po těchto lhůtách? Fotovoltaický panel i baterie budou nadále fungovat, jen panely budou mít nižší výkon a baterie nižší kapacitu, než když byly nové. Střídač touto dobou začne vykazovat vady nebo přestane fungovat a bude nutné ho vyměnit.
Životnost konkrétní fotovoltaické elektrárny (za jak dlouho a o kolik poklesne výkon panelů nebo kapacita baterie, kdy bude potřeba údržba…) záleží na mnoha faktorech – kvalitě a technologii jednotlivých komponentů, správnosti instalace, nastavení systému, povětrnostních podmínkách, způsobu používání a dalších. Tyto proměnné mohou životnost jednotlivých součástí prodloužit, stejně jako zkrátit.
Monitoring FVE
Řada dnes nabízených elektráren nabízí možnost sledování a často i ovládání elektrárny přes internet. Zároveň v aplikaci vidíte energetické toky v domě – kolik vyrábí fotovoltaika, kolik elektřiny se spotřebuje v domě, jestli se elektřina ukládá do baterie, nebo zda čerpáte elektřinu ze sítě a kolik. Tento nástroj je velmi užitečný při snižování spotřeby energie v domácnosti.
Některé servisní a instalační firmy monitoring také využívají pro sledování stavu elektrárny a jsou tak schopny samy zjistit závadu nebo jí dokonce předejít. Vyplatí se pomocí vhodných nástrojů chod vaší elektrárny sledovat i z důvodů bezpečnosti a včasného odhalení poruchy.
CO od FVE nečekat
Topení v zimě – fotovoltaika vyrábí elektřinu tehdy, když svítí slunce. Nejvíc elektřiny proto vyrobí od dubna do září, kdy jsou nejdelší dny. Potřeba tepla je naopak nejvyšší v období říjen – březen, kdy jsou krátké dny a obvykle i horší počasí, takže slunce svítí celkově méně. I když domácí fotovoltaika zvládne při hezkém počasí i v zimě vyrobit několik kilowatthodin, rozhodně to není tolik, aby sama vytopila dům na dlouhé zimní noci, neřkuli během týdenní inverze a nízké oblačnosti.

Nulový účet za elektřinu – většina domácích elektráren nekryje celoroční spotřebu elektřiny v domě. Běžná fotovoltaika během krátkých a zamračených zimních dní nezvládne vyrobit tolik elektřiny, aby pokryla dlouhé noci. V zimním období tak budete pořád potřebovat elektřinu buď ze sítě, nebo z elektrocentrály – a obojí stojí peníze. Váš účet ale bude podstatně nižší, než bez vlastní elektrárny.

Zisk z prodeje ekologické elektřiny – výkupní ceny za elektřinu z domácí fotovoltaiky jsou v současnosti minimální. Pokud se situace nezlepší, nevyplatí se stavět domácí fotovoltaiku za účelem prodeje elektřiny do sítě, jako tomu bylo v letech 2005-2012. Díky nařízení EU se ale i v ČR bude možné zapojit během několika let do energetické komunity a svou elektřinu výhodněji prodat.
Průběh realizace FVE (běžný postup)
1) První kontaktujeme vás
Co nejdříve od vaší poptávky se s vámi spojí skvěle proškolený poradce a projde s vámi podrobnosti, vaše očekávání a datum, kdy můžeme zdarma podrobně zaměřit váš dům.
2) Osobní schůzka
Co nejdříve od vaší poptávky se s vámi spojí skvěle proškolený poradce a projde s vámi podrobnosti, vaše očekávání a datum, kdy můžeme zdarma podrobně zaměřit váš dům.
Vyšleme k vám technického experta, aby váš dům precizně zaměřil, dopočítal nezbytné parametry a návratnost řešení, zjistil možná rizika při realizaci a doptal se na vaše přání a nejasnosti. Díky tomu získáte skutečně perfektní návrh řešení na míru.
3) Cenová nabídka
Dostáváte podrobnou nabídku se skutečně finální cenou, jasnou kalkulací úspor pro vaši domácnost, precizním odhadem návratnosti a podrobným popisem záruk. Srozumitelnou, férovou a bez poznámek malým písmem pod čarou.
4) Podpis smlouvy
Máte dostatek času a klidu pro prostudování smlouvy i případné dotazy. Netlačíme na vás. Konečné rozhodnutí máte v rukou vždy vy.
5) Příprava realizace
Jakmile uhradíte zálohu, která je v případě rychlého jednání snížená až na 50 %, začneme vyřizovat smlouvu o připojení. Dostanete také jasné a podrobné informace k potřebné stavební připravenosti.
6) Smlouva o připojení
Obdrželi jsme Smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční soustavy. Tedy máte jistotu, že fotovoltaická elektrárna může být nainstalována na váš dům.
7) Projektová dokumentace
Vytvoříme podrobnou projektovou dokumentaci, kterou si s vámi odsouhlasíme.
8) DOTACE - akceptace
Podáváme akceptaci dotace. Díky tomu máte jistotu, že jsou peníze z SFŽP rezervovány pro váš projekt.9) Příprava montáže
Vy realizujete stavební připravenost, my jsme k dispozici vám poradit. Rychlost tohoto kroku závisí na složitosti stavební přípravy a dostupnosti materiálu pro vaši elektrárnu. Postupně společně plánujeme termín závozu materiálu a samotnou montáž.
10) Instalace
Typicky instalace proběhne do 3 dnů. Předem s vámi domlouváme a plánujeme všechny práce. Snažíme se, aby zásahy do běhu domácnosti a časová náročnost pro vás byly minimální.
11) Elektrorevize a předání díla
Navštíví vás revizní technik, který prověří správné zapojení a běh zařízení. Samozřejmostí je předání a hlavně vysvětlení zařízení, jeho chodu, údržby, aplikací a používání.
12) Doplatek faktury
Teprve když je vše předáno, technická instalace za Woltair perfektně dokončena a vy spokojení, fakturujeme zbylou částku za naši práci a materiál.
13) Hodnocení spokojenosti
Poprosíme vás o vyplnění dotazníku, abychom zjistili spokojenost s prací našich lidí. Odměňujeme je totiž z velké části podle toho, jak jste spokojení.
14) Žádost o První paralelní připojení
Podáváme žádost o výměnu čtyřkvadrantního elektroměru provozovateli distribuční soustavy.
15) Připojení elektrárny do sítě
Můžete si konečně spustit a provozovat vaši novou elektrárnu!
16) Žádost o dotaci
Teprve nyní máme všechny dokumenty potřebné pro doložení žádosti o dotaci na SFŽP, kterou co nejdříve podáme.
17) Vyplacení dotace
SFŽP vám na účet vyplatí dotaci.
18) Záruční a pozáruční servis
Jsme tu pro vás, kdykoliv potřebujete záruční servis, expresní opravu nebo se jen chcete na cokoliv doptat.Běžné záruky na FVE komponenty
Výkon panelů - 15 až 30 let, Baterie - 2 až 10 let, Střídač - 2 až 7 let, Baterie - 2 až 10 let, Mechanické části - 2 až 12 let, Ostatní - 2 roky       
Jak správně dimenzovat výkon fotovoltaického systému?
Fotovoltaický systém by měl být dimenzován tak, aby se maximum energie zužitkovalo v místě výroby. Je velmi výhodné šetřit náklady na elektřinu a naopak velmi nevýhodné přebytky vyrobené energie dodávat do sítě. Fotovoltaická elektrárna by měla být dimenzována tak, aby dodávala co nejméně přebytků do sítě. V samostatném článku jsme popsali návrh a dmimenzování fotovoltaických elektrárny na rodinný dům.
Jakou výnosnost a návratnost má investice do FVE?
FVE o výkonu 1 kWp bude mít rozlohu panelů od 6,5 do 16 m2 podle zvolené technologie panelů. Za rok připadá na každý 1 kWp výkonu elektrárny výroba ve výši cca 980 kWh. Optimálně nadimenzovaná elektrárna pak bude mít návratnost investice v rozmezí 8 až 10 let. Plánované dotace z programu Nová zelená úsporám pak návratnost ještě dále zkrátí.

JAKR CZ s.r.o.
Kosmonautů 4093
430 01 Chomutov
Czech Republic

JAKR CZ s.r.o., FotoVoltaika, FotoTermika, konzultace, poradenství, prodej, instalace
Návrat na obsah