JAKR CZ sro

Přejít na obsah
       FotoVoltaické solární systémy       
                        FotoVoltaické Elektrárny, ohřev, ...       
                FotoTermální solární systémy
                                              solární ohřev vody, topení, ...
            
FOTO Voltaika - solární elektrická energie
Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a obvykle jsou spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů.
FOTO Termika - solární tepelná energie - ohřev
Fototermika se využívá pro předehřev topné vody, ohřev užitkové vody, včetně ohřevu bazénů i jako přitápění. V období mimo topnou sezónu pokryje prakticky celou spotřebu teplé užitkové vody. Systém částečně pracuje i v zimních měsících, kdy není dostatek slunečního záření pro plné pokrytí.

JAKR CZ s.r.o.
Kosmonautů 4093
430 01 Chomutov
Czech Republic

JAKR CZ s.r.o., FotoVoltaika, FotoTermika, konzultace, poradenství, prodej, instalace
Návrat na obsah